Exkurze kariéra

Exkurze na Střední škole průmyslové, technické a automobilní v Jihlavě
 
Dne 2. března se žáci osmé třídy vypravili na exkurzi na jihlavskou „průmyslovku“. Navštívili původní budovu dnes již sloučené školy v ulici Třída legionářů. Zde se jich ujali místní vyučující a po úvodním semináři, který žákům přiblížil jednotlivé studijní obory, měli možnost projít si odborné učebny a nahlédnout přímo do výuky např. k programátorům, technikům, či webovým designérům. Exkurze se žákům velmi líbila a byla pro ně dle jejich reakcí a slov i velmi užitečným ukazatelem pro jejich další profesní cestu, neboť příští rok touto dobou již budou mít podanou přihlášku na střední školu, či učiliště, čemuž však bude mnohdy předcházet dlouhé přemýšlení a vybírání vhodného oboru a zaměření.
     Fond Vysočiny