Exkurze do JE Dukovany

Dne 25. 4. navštívili žáci 8. a 9. třídy vodní elektrárnu Dalešice a jadernou elektrárnu Dukovany. Cílem exkurze bylo rozšířit poznatky žáků získaných v hodinách fyziky na téma výroba a rozvod elektrické energie a využití jaderné energie v 9. ročníku a vzájemné přeměny energie v ročníku 8. Exkurze začala návštěvou vodního díla Dalešice, jehož součástí je i přečerpávací vodní elektrárna. Za doprovodu průvodce si žáci mohli prohlédnout sypanou hráz, vyřazené kolo vodní turbíny a po nezbytném vybavení se ochrannými přilbami nahlédnout i do provozních prostor vodní elektrárny. Druhá část exkurze se uskutečnila v informačním centru jaderné elektrárny v Dukovanech. Zde prostřednictvím virtuální reality mohl každý žák nahlédnout do míst elektrárny, která jsou ze zřejmých důvodů návštěvníkům nepřístupná. Dále následovala komentovaná prohlídka expozice informačního centra, při níž byl vysvětlen princip a činnost jaderné elektrárny. Návštěva těchto zařízení umožnila žákům propojit své teoretické znalosti s jejich smysluplným využitím v praxi.
     Fond Vysočiny