Den venku

 
Páťáci si v úterý 30. března místo online výuky plnili úkoly mimo počítač. Všichni zavítali na zahradu, kde měli 2 úkoly:
  1. Vytvořit model bezobratlého živočicha. Jejich úkolem bylo najít si v knize předlohu nějakého bezobratlovce, najít na zahradě přírodniny a z nich vytvořit 2D/3D model tohoto živočicha.
  2. Změřit, co se vejde do 1 m2 a procvičit si rozdíl mezi 1 metrem (strana čtverce) a 1 metrem čtverečním (plocha uvnitř). Jejich úkolem bylo vytvořit z prkének/klacíků čtverec 1m x 1m nebo si čtverec naměřit a namalovat na karton/plachtu a poté vystřihnout. Poté hledali na zahradě, co se jim do 1m2 vejde (např. stůl, polovina záhonu...)
Práce se dětem moc povedla a hodinu si užily,  a tak je to dobře.
                                                                                                                                                                                   Sabina Obrdlíková, třídní učitelka
 
     Fond Vysočiny