460 Harmonika - Jak mě vidí ostatní

Dne 24. 4. pracovali žáci 7. třídy podle materiálu číslo 460 s názvem Harmonika – Jak mě vidí ostatní. Obsahem aktivity bylo, že každý žák napsal na papír své jméno a poslal svůj papír spolužákovi, který doplnil pod uvedené jméno profesi, ve které si podepsaného spolužáka představuje. Tímto způsobem dostal každý žák od svých spolužáků zpětnou vazbu nejen o sobě a svých schopnostech, ale i o tom jak dobře se vzájemně znají a jaké mezi nimi panují vztahy.
 
     Fond Vysočiny