305 Computer hardware

Dne 6. 5. pracovali žáci 7. třídy podle materiálu číslo 305 s názvem Computer hardware. Žáci v pracovním listu přiřazovali anglická slova označující různé digitální technologie a produkty podle jejich popisu. Celý pracovní list byl v anglickém jazyce, proto žáci museli uplatnit nejen znalost hardwaru z hodin ICT, ale i své znalosti z výuky angličtiny. Po celou dobu práce jim byly k dispozici počítače s přístupem na internet, kde mohli využít pomoci různých webových překladačů.
 
     Fond Vysočiny