Příběhy našich sousedů

Příběhy našich sousedů
Ve středu 15. března se v Gotickém sále jihlavské radnice konala závěrečná prezentace projektu Příběhy našich sousedů. Naše škola se do tohoto projektu zapojila už podruhé, a kromě nás i dalších devět týmů z jihlavských základních škol.  Náš tým prezentoval ve složení Denisa Komůrková, Anna Masláková, Julie Melčová a Denisa Tlačbabová z 9. třídy.
Děvčata na projektu pilně pracovala několik měsíců a práce bylo opravdu dost. Nejdříve to byl rozhovor s pamětníkem a zpracování jeho životopisu. Následovalo nahrávání rozhlasové reportáže v regionálním studiu Českého rozhlasu Vysočina a vyvrcholením byla prezentace před více než sto diváky. Ze všeho nejtěžší však bylo najít ochotného pamětníka, který by nám povyprávěl o svém životě. Měli jsme velké štěstí, že se naší pamětnicí stala paní Zdeňka Bartušková z Velkého Beranova, která děvčata velice ochotně přijala. Tímto jí chceme moc poděkovat za milé a přátelské setkání a krásné vyprávění.
                                                                                                                                                                                                               Mgr. Iva Horsáková
O projektu se více dozvíte na https://www.pribehynasichsousedu.cz/jihlava/jihlava-2022-2023/.
 
     Fond Vysočiny