Matematická olympiáda

   Okresní kolo matematické olympiády pro 5.tř.
  
    Ve středu 25.1.2023 se na ZŠ Seifertova, Jihlava sešlo 23 nejlepších řešitelů školního kola matematické olympiády z celého okresu Jihlava. Naši školu reprezentoval Josef Vacek, který si nejlépe ze 7 účastníků školního (domácího) kola poradil s 6 náročnými úlohami. 
    V okresním kole řešili mladí matematici během 90 minut 3 úlohy (hmotnost mléka a konve, hlídání prostoru – geometrie, vlastnosti čísel). Porotcům nestačil jen správný výsledek, bodovali i postup a vysvětlení „proč to vyšlo zrovna tak?“). To bylo asi pro řešitele to nejtěžší.
   Pepa se ve velké konkurenci umístil uprostřed startovního pole olympioniků. Blahopřejeme mu k výsledku. Zároveň chceme poděkovat paní učitelce Tereze Štěpánové, která provázela páťáky celým školním kolem soutěže.

Blanka Vodová 
     Fond Vysočiny