Jak probíhá výuka ? Březen, duben

Informace pro rodiče – Jak probíhala výuka v dubnu?
 
Vážení rodiče,
 
již sedm týdnů probíhá ve škole distanční výuka. Výuku průběžně vyhodnocujeme a dle možností využíváme další formy a metody výuky. Kromě domácích úkolů a další práce k procvičování zadávené každé pondělí prostřednictvím webových stránek školy se většina žáků účastní on line hodin. Na druhém stupni probíhají hodiny několikrát týdně již od března, na prvním stupni hodiny někteří vyučující také zavedli a velmi si je pochvalují, zejména možnost sejít se s žáky, kterým podle jejich vlastních slov chybí kamarádi ze školy a raději by se učili ve svých třídách. Máme radost, že jsme se společně učitelé i žáci naučili spoustu nových věcí, tato doba posunuje digitální kompetence nás všech-žáků, rodičů i vyučujících. Jsme proto rádi, že jsme společně situaci zvládli a můžeme zase kvalitněji pracovat a pravidelně se setkávat. 
 
Diskutovaným tématem v médiích a mezi rodiči je avizované otevření škol. Škola nyní realizuje průzkum předběžného zájmu o návrat do školy dětí 1. stupně. Konečně jsme se 2. května dočkali zpřesňujících informací ze strany MŠMT v podobě Souboru hygienických pokynů pro MŠ, ZŠ a SŠ http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss , které vyhodnocujeme a přizpůsobujeme na naše podmínky a dle možností provoz školy zajistíme co nejlépe. Rodiče budou včas o organizaci vzdělávání informováni prostřednictvím webových stránek školy. Nedávno jsem informovala o termínu konzultací pro deváťáky připravujících se na přijímací zkoušky na střední školy. Jak už se stalo téměř zvykem, informace ze strany pana ministra se z původně avizovaného června posunuly na týden od 11. května. Samozřejmě i tuto čerstvou informaci analyzujeme a původně oznámené termíny změníme v souladu s novým rozhodnutím a dáme rodičům žáků 9. třídy vědět, jak bude návrat probíhat.
Děkuji žákům, rodičům a vyučujícím za spolupráci během celého dosavadního období domácí výuky a přeji příjemné májové dny.
 
 
Mgr. Zdeňka Pavlíčková, ředitelka školy                                                                                              Velký Beranov, dne 3. května 2020
 
 
Informace pro rodiče – Jak probíhala výuka v březnu?
 
Vážení rodiče,
 
uplynul téměř měsíc od oznámení Vlády ČR o uzavření škol. Pro učitele, jejich žáky a Vás jako rodiče nastala naprosto nová nečekaná situace. Škola musela promyslet a zajistit způsob vzdělávání na dálku, Vy rodiče zase promyslet, co s dětmi, nastavit jim denní program a zvládnout další starosti, které zasáhly Váš běžný rodinný život.
Naším cílem od začátku bylo nezahltit žáky a Vás velkým množstvím úkolů a vést společně s Vámi k zodpovědnosti žáky – děti. U nižších ročníků děkujeme rodičům za spolupráci, protože bez Vaší podpory by se naše práce úplně nedařila.
Děkujeme všem rodičům za potvrzení informací o dálkové výuce v systému Bakaláři na samém začátku naší spolupráce a komunikace a také za to, že pravidelně sledujete školní webové stránky, které byly zvoleny jako hlavní informační panel a kde jsou na začátku týdne zveřejňovány týdenní plány a úkoly na dané období. Někteří vyučující používají pro zpřesnění a zpětnou vazbu emailovou komunikaci (zejména na 1. stupni), tak jak jste společně zvyklí.

Na webových stránkách jsou vedle konkrétních plánů aktivit i odkazy na internetové zdroje nebo online učebnice a materiály využívané i při běžné výuce ve škole nebo na zdroje, které byly zpřístupněny nakladatelstvími pro školy a jejich žáky zdarma po dobu mimořádných opatření. Příležitostí pro samostudium mají žáci podle našeho názoru poměrně dost, učitelé se snaží poskytovat příležitosti ke spolupráci a záleží jenom na přístupu a ochotě na sobě pracovat i bez hrozby špatné známky.
Protože využíváme online služby Microsoft Office 365, jejichž součástí je nástroj Teams, určený pro online komunikaci a spolupráci, zadávání domácích úkolů a pořádání vyučovacích hodin s podporou videa, audia i sdílení obrazovky, rozhodli jsme se využít této služby a po nutném vzdělávání v rámci učitelského týmu se již někteří scházejí na pravidelných on line hodinách. Zde se ukazuje, jak je nezbytně nutné, aby žáci měli nastavený systém pravidelné práce, protože někteří-není jich mnoho, ale jsou takoví-si pletou uzavření školy a dálkový způsob výuky s prázdninami, nekomunikují a neplní žádné úkoly. I proto, vážení rodiče, v nejbližších dnech dostanete od třídních učitelů stručné shrnutí dosavadní práce a přístupu Vašich dětí (na 1. stupni  jste zvyklí takovou zpětnou vazbu dostávat průběžně), jak se jim daří využívat příležitostí a převzít zodpovědnost za své učení.
MŠMT v současné době doporučuje nehodnotit známkou (alespoň ne špatnou), ale využívat formativní způsob, popis pokroku a poskytovat zpětnou vazbu. V případě nejasností lze kontaktovat jednotlivé učitele na jejich služebních emailových adresách: https://www.zsvberanov.cz/zakladni_skola/kontakty
 
Dovolte, abych Vám poděkovala za dosavadní spolupráci a popřála Vám klidné dny.
 
Mgr. Zdeňka Pavlíčková, ředitelka školy                        Velký Beranov, dne 8. dubna 2020

 
     Fond Vysočiny