Důležité informace k novému školnímu roku

Provoz školy ve školním roce 2020/2021
 
MŠMT ČR vydalo 18. 8. 2020 dokument „Manuál“, který vymezuje pravidla provozu škol od září v souvislosti s Covid – 19. Ředitelka školy v souladu s tímto dokumentem upravuje provoz školy od 1. 9. 2020 takto:
 
1. Do školy chodí pouze zdravý žákAbychom se vyhnuli situacím, kdy žák přijde do školy evidentně zdravotně nezpůsobilý (rýma. kašel, teplota), apeluji na zodpovědnost rodičů – zákonných zástupců-aby do školy takové žáky neposílali a chránili zdraví ostatních účastníků vzdělávání ve škole. Pokud taková situace nastane, bude žák izolován a Vy vyzváni k jeho okamžitému převzetí.
Je Vaše dítě nemocné? Dejte o tom vědět neprodleně třídnímu učiteli obvyklým způsobem.

2. Dezinfekce rukou při příchodu do školy
Škola zajistí dezinfekční prostředky nejen u hlavního vchodu, ale i ve třídách, školní jídelně a toaletách. Žáci provádí intenzivní hygienu rukou v průběhu celého pobytu ve škole.
3. Při nástupu do školy děti nepotřebují žádné potvrzení ani prohlášení, během pobytu ve škole potřebují roušky. (společné prostory i třída na 2. stupni;společné prostory  1. stupeň. Platí od 18.9.2020 podle rozhodnutí MZ.
4. Provoz školní družiny bude v době od 6.00 – 16.00h. V souladu s doporučeními ministerstva školství vytvoříme homogenní skupiny a budeme družinu nabízet pouze pro žáky 1. až 4. třídy.
5. Kroužky zatím nebudou organizovány. (Nejsme schopni je vytvořit tak, aby se děti z různých tříd nepotkávaly).
6. Školní jídelna – režim zůstává stejný. (postupný příchod, rozestupy, dezinfekce, sektory)
7. Volný pohyb žáků po škole není možný. Většinu času budou žáci ve svých třídách, které budou pravidelné větrány, o přestávkách odchází pouze na toaletu, nenavštěvují své spolužáky v jiných třídách a prostorách školy.
8. Vstup zákonných zástupců žáků do školy je povolen pouze v nejnutnějších případech a po domluvě s vedením školy.
9. KDYŽ PŘIJDE KARANTÉNA:
  • Karanténa pro méně než 50 % dětí jedné třídy
Výuka přítomných žáků pokračuje standardně, škola nemá povinnost realizovat distanční výuku. Přesto bychom s nimi byli v kontaktu na dálku.
  • Karanténa pro více než 50 %  dětí jedné třídy
Výuka přítomných žáků pokračuje standardně, škola má povinnost realizovat distanční výuku.
  • Karanténa pro celou třídu, školu rozhoduje KHS, ne ředitelka školy
Učíme výhradně distančním způsobem. On-line výuka se bude odehrávat v prostředí MS Teams. Informace k distanční výuce na webu školy.
 
           Spolu to zvládneme!
 
Ve Velkém Beranově 27. 8. 2020                             Mgr. Zdeňka Pavlíčková, ředitelka školy
 
     Fond Vysočiny