Dějepisná olympiáda v době distanční

Dějepisná olympiáda
I v tomto netradičním školním roce se koná tradiční dějepisná olympiáda a tentokrát se její účastníci zajímají o období baroka. Soutěž probíhá sice distančně, ale i tak naše škola „vyslala“ do okresního kola dvě úspěšné řešitelky školního kola – Kláru Puskeilerovou a Markétu Rychnovskou, které nás svými výsledky velice potěšily a navázaly na pěkná umístění našich žáků v minulých ročnících.
 


Mgr. Iva Horsáková
 
     Fond Vysočiny