Český den proti rakovině Kytičkový den DĚKUJEME, ŽE POMÁHÁTE S NÁMI

Děkujeme, že jste se spolu s námi zapojili do sbírky. O jejím výsledku budete informováni.

Vedení školy
     Fond Vysočiny