Taneční 2018

Kurzy tance a společenského chování
Žáci devátého  a  osmého ročníku měli možnost docházet na kurz tance a společenského chování.  Lekce probíhaly od ledna 2018 každý  pátek v tělocvičně školy. Přihlásilo se 46 žáků a vedeni byli tanečními mistry – Hanou a Josefem Málkovými.  Na  úvodní lekci se dámy i pánové náležitě vybavili společenským oblečením i obuví. V průběhu jednotlivých lekcí si někteří pořídili i společenské rukavičky. Během lekcí byla kurzistům dávkována společenská pravidla chování – představování, podání ruky, konverzace. Podstatná část hodin byla však věnována společenskému tanci. Přes první ostych se páry dostaly k základním krokům jednotlivých tanců – waltz, blues, mazurka, valčík, polka, tango, cha-cha, jive, bachata a další.
Závěrečná prodloužená se konala 23. února v sále Kulturního domu ve Velkém Beranově. Byli pozváni rodiče, příbuzní a kamarádi. Po velkolepém nástupu předváděly páry jednotlivé tance. Do víru byli přizváni i rodičové. Byli vyhlášeni nejoblíbenější tanečnice a tanečníci. V poslední části večera se tančily staré známé evergreeny – kankán, country tance a mnohé další. Kdo by věřil, že páry stráví celé 3 hodiny na tanečním parketu?

Anežka Štaigerová
 
 
 
     Fond Vysočiny