Halloween ve škole

Halloween
Dne 25.10.2017 jsme se jako devátá třída rozhodli uspořádat akci Halloween pro naše mladší spolužáky. Přípravy začaly už dávno předtím,  dělali jsme výzdobu a výhry, plánovali celý přůběh akce jako hry, stezku a další.
Ve středu jsme měli v hlavě jen plány na odpoledne, takže jsme spoustu učitelů doháněli k šílenství naší nepozorností. Celé to začalo o půl čtvrté, ale děti přicházely i později. Nakonec  jich bylo kolem 50. Mezitím, co naše paní učitelka vysvětlovala průběh celé akce, my jsme se  rozešli na předem určená stanoviště, kterých bylo celkem 9. Děti vypadaly, že se baví a po ukončení her si mohly opéct špekáčky. Mezitím co seděly u ohně a četly své příběhy, které vymýšlely na jednom ze stanovišť, jsme se šli připravit na poslední část - stezku odvahy. Trasa vedla kolem školy a my se skrývali na temnějších místech, připraveni vystrašit děti. Mezi většinou statečných se našli ale i ti, kterým ukáplo  pár slziček.
 Myslíme si, že se nám akce velmi podařila a dětem se líbila. Jako odměnu jsme si mohli užít jednu noc pohromadě ve škole. Koukali jsme na filmy, zpívali, povídali si a mezi čekáním na objednané pizzy jsme stihli i volejbalový turnaj. Všem se nám to moc líbilo a doufáme, že si z nás mladší spolužáci vezmou inspiraci a až budou starší, pokusí se tuto akci sami uspořádat.
Barbora Zolmanová, 9.tř
 
 
     Fond Vysočiny