Školská rada

Školská rada byla zvolena 25. 11. 2014 v souladu s § 167 zákona 561/2004 Sb., školský zákon.

Složení školské rady ve volebním období od  1. 1. 2015 do 31. 12. 2017

Monika Zemanová, DiS., zástupce  zřizovatele
Marika Součková, zástupce zřizovatele
MUDr. Karin Makumbirofa, zástupce rodičů (od 1. 9. 2016)
Musilová Radka, DiS., zástupce rodičů
Mgr. Renata Doležalová, zástupce pedagogů
Mgr. Anežka Štaigerová, zástupce pedagogů
 
     Fond Vysočiny