Stoletá republika

Stoletá republika
 
  Ve čtvrtek 25. a v pátek 26. října 2018 žila naše škola výročím vzniku Československé republiky.
  Většina tříd strávila čtvrtek na cestách za poznáním naší historie – některé třídy 1. stupně navštívily Muzeum Vysočiny nebo si dobu před 100 lety přiblížili formou her a kvízů, žáci 2. stupně podnikli výpravy do Brna nebo do Jihlavy.
  Osmáci a deváťáci zhlédli v brněnském divadle Polárka interaktivní představení Prezidenti cesta tam a zase, kde měli možnost v přímé volbě zvolit jednoho ze čtyř kandidátů na prezidenta. Na představení navazoval workshop, kde si formou skupinové práce tvořili profil svého vysněného kandidáta do prezidentských voleb.
  Šesťáci a sedmáci prozkoumali jihlavské muzeum, především výstavu s názvem 100 let republiky - očekávání, naděje a skutečnost, dále tematicky zaměřený „vlajkový“ park u autobusového nádraží a podnikli cestu po historickém centru města s pomocí mobilní aplikace Skryté příběhy, díky které nahlédli do pozoruhodných zákoutí města, kam se běžně nedostanou.
  Pátek trávila většina tříd zpracováváním nevšedních zážitků z předcházejícího dne. Kromě toho přišlo mnoho žáků i učitelů do školy oblečených v národních barvách a celý den trávili opět ve znamení velkého výročí.  Například druháci vytvořili tablo v podobě národního stromu, na jehož listech byla různá hesla historických událostí doplněná obrázky, které sami nakreslili. Třeťáci pozvali ostatní žáky a zaměstnance školy na velmi zajímavou výstavu historických hraček a školních potřeb a páťáci se učili jako za dob první republiky. Na 2. stupni si žáci pletli náramky z trikolory, zajímali se o slavné mezníky naší historie 20. století, hráli deskovou hru speciálně připravenou pro tento projektový den a v neposlední řadě se snažili všechny v Jihlavě a v Brně získané informace zúročit při tvorbě plakátů s prezidenty a velké časové přímky, která ozdobí jednu ze školních chodeb a bude všem procházejícím připomínat zajímavé události, které se během posledních 100 let staly.
 
                                                                                                                                                                                                  Mgr. Iva Horsáková
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Fond Vysočiny