Den naruby

Den naruby na základní škole
Ve středu 28. března 2018 u nás ve škole proběhl „Den naruby.“  Žáci si vyměnili role se svými učiteli. Akci zorganizoval Žákovský parlament ke Dni učitelů. Do učení se mohl zapojit každý žák a vyzkoušet si tak učitelské povolání. Všichni noví, mladí učitelé se své práce chopili statečně, svědomitě a s velkou chutí.
A jak takový den vlastně probíhal? Co na to naši žáci neboli noví učitelé?
Nikola Součková (6. třída) – „Na tento den jsem si připravila hodinu českého jazyka. Hodinu jsme začali krátkou rozcvičkou na určování druhů zájmen. Na tabuli jsme si vyluštili osmisměrku, kde bylo ukryto 21 zájmen. V závěru hodiny jsme si dali pravopisné cvičení. Hodina se spolužákům líbila a já byla odměněna jedničkou za přípravu a vedení hodiny“
Petra Pešoutová, Anna Zimolová (7. třída) – „Na Den naruby jsme si vybraly hodinu matematiky, protože jsme si chtěly vyzkoušet jaké je to být paní učitelkou a zároveň nás matematika baví. Rozhodly jsme se zopakovat racionální čísla, jelikož je budeme potřebovat nadále. Spolužáci pilně pracovali a měli všechny příklady bez chyb.“
Denisa Vrzáčková, Tereza Zámková (8. A třída) – „Na Den naruby jsme si vybraly hodinu fyziky. Naše třída zrovna nedávala pozor, byli hluční a někdy nám přišlo, že si z nás dělají srandu. Při zkoušení nic nevěděli. Když jsme vysvětlovaly novou látku, tak to vypadalo, že to nikoho nezajímalo. Být učitelem není jednoduché!“
Edson Makumbirofa (8. B třída) – „Na poslední chvíli jsem se rozhodl, že si připravím hodinu angličtiny. Překvapivě rychlým tempem mi hodina utekla. Hodina se skládala z otázek a poznávání obrázků. Chtěl jsem, aby se v hodině co nejvíce mluvilo. Vše, co jsem měl připravené, jsem nestihl. Byla to velmi dobrá zkušenost, vyzkoušet si být učitelem. Za hodinu mě paní ředitelka odměnila jedničkou.“
Libor Munduch, Vojtěch Kohoutek (8. B. třída) – „Učit nás bavilo. Připravili jsme si matematiku na téma celá a racionální čísla. Také jsme měli připravené slovní úlohy. Na začátek se hrála zábavná hra, jménem ATOMY – za správnou odpověď jsme rozdávali odměnu v podobě bonbónu.“
Lucie Lacinová, Zuzana Stloukalová (9. třída) – „Dne 28. 3. se konal Den naruby. My jsme si vybraly učit přírodopis. Pro spolužáky jsme si připravily propustnost hlíny. Pro hlínu jsme si nejprve musely zajít. Žáci ve skupinkách pracovali v pracovních listech, do kterých vše pečivě zapisovali. Hodina byla zábavná a poučná.“
Akce se vydařila, pro děti to byla zkušenost i zábava. Zároveň si mohly vyzkoušet, jaké to je být učitelem.                                                                       Za Žákovský parlament
         Mgr. Jana Oberreiterová
 
 
     Fond Vysočiny