Zápis do 1. třídy školního roku 2021/2022

Kritéria přijímání dětí do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022

Ve školním roce 2021/2022 bude  otevřena jedna třída prvního ročníku maximálně o počtu 30 žáků.
Přednostně budou přijati žáci podle následujících kritérií v daném pořadí:
1. Děti, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu základní školy.
2. Děti, kterým byl ředitelkou školy v minulém roce povolen odklad povinné školní docházky.
3. Děti, které mají sourozence, jenž je žákem školy.
4. Ostatní děti (například děti, které mají trvalý pobyt mimo spádový obvod  školy)
Pokud by nastala situace, že ředitelka školy nebude moci  v daném kritériu přijmout všechny děti, rozhodne o výběru k přijetí do stanoveného počtu los.
Zatím nevíme, zda budeme moci uskutečnit den otevřených dveří, abychom Vám ukázali naši školu a zodpověděli Vaše dotazy. Veškeré informace najdete postupně na našich webových stránkách.
 
Od 1. dubna 2021 budou na stránkách školy podklady k zápisu : Žádost o přijetí,
Žádost o odklad, Zápisní list.
 
Ve Velkém Beranově, 16. února  2021                                                                                                      Mgr. Zdeňka Pavlíčková
                                                                                                                                                                       Ředitelka školy
 
     Fond Vysočiny