Výsledky zápisu do 1. ročníku 2020/ 2021

Výsledky zápisu do 1. ročníku školního roku 2020/2021

30. dubna 2020


Letošní zápis do 1. ročníku proběhl naprosto nestandardně bez přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců.   Rozhodnutí  o přijetí/odkladu zpracovováváme v zákonné lhůtě 30 dnů od přijetí žádosti a žadatelé - zákonní zástupci je obdrží stejným způsobem, jakým žádost podali: datovou schránkou nebo poštou.
Tentokrát nebudeme zveřejňovat seznam s registračními čísly.

Celkový počet přihlášených: 22
Přijato: 20
Nepřijato: 0
Odklad povinné školní docházky: 2


Velmi rádi bychom uskutečnili v červnu setkání zákonných zástupců přijatých dětí, kde jsou obvykle  předávány informace k  bezproblémovému nástupu dětí do školy. Sledujte , prosím, webové stránky školy, kde bude do konce května zveřejněn přesný termín tohoto setkání.
Děkujeme Vám za projevenou důvěru a těšíme se na spolupráci v lepších časech.

Mgr. Zdeňka Pavlíčková, ředitelka školy
 
 
 
 
 
     Fond Vysočiny