Školní rok 2021/2022 zahájen

Na společném slavnostním setkání před školou jsme zahájili nový školní rok.  212 žáků v 9 třídách , 1 plní školní docházku v zahraničí. Přívítali jsme 24 prvňáčků , jejichž třídní učitelkou je zkušená Jindra Tumová. První  školní den byl pro ně slavnostním a odnesli si i kufřík - dar Kraje Vysočina  a pozornost od zřizovatele  školy zastoupeného starostou obce Milanem Pulicarem. Do 6 . třídy přestoupili žáci z Jamného , do 5. z Kozlova  a 3 žáci se vrací ze zahraničí, kde plnili povinnou školní docházku. Pedagogický tým rozšířily Veronika Lacková a Dominika Pihávková.

Příprava na nový školní rok byla letos opravdu náročná, protože celé prázdniny velká část školy připomínala spíš staveniště díky probíhající rekonstrukci sociálního zařízení. Že můžete   dnes nastoupit do tříd, je zásluha zaměstnanců školy, kteří uklízeli, umývali   a snažili se vše zvládnout včas. Moc jim za jejich práci, trpělivost a nasazení děkuji.

Po rok a půl trvajícím období plném změn,  kdy jsme s pokorou museli uznat, že je jen málo věcí, které máme pevně v rukou, potřebujeme nyní ze všeho nejvíc jednu cennou věc. Zklidnění. 
Klid je totiž předpokladem naší vnitřní stability, je zárukou toho, že nás nepřemůže nejistota, obavy, strach a stres, s nimiž se denně setkáváme. 
Na prahu nového školního roku se především radujme z toho, že se školy otevírají, že se budeme moci společně setkávat a pracovat.
I na omezení v podobě roušek, dezinfekce a nutnosti testování se zkusme dívat ne jako na nepříjemnost, ale  jako na něco, co nás chrání – nejen před virem, ale i před izolací, které jsme si iužili dost. Spolupracujme a podporujme se navzájem ve společném úsilí vychovávat zodpovědné lidi s vlastním názorem.
 
Co si přát pro nový školní rok? Hlavně to, abychom byli zdraví. Právě zdraví nám umožní účastnit se školní práce, naplňovat vizi, která nás vede k učení, které nás baví, k naší odpovědnosti za to, co děláme  a k vzájemnému respektu. Děkujeme všem, kteří učení svých dětí podporují, kteří nám pomáhají v přípravě  dětí  na život.
 
Klidný školní rok přeji nám všem!

Zdeňka Pavlíčková, ředitelka školy
 

 
 
     Fond Vysočiny