Virtuálně v elektrárně

 V úterý 27. 4. se žáci deváté třídy zúčastnili virtuální prohlídky jaderné elektrárny Temelín. Návštěva skutečné jaderné elektrárny byla součástí plánu akcí pro žáky v aktuálním školním roce. Epidemická situace však neumožňuje žákům navštěvovat samotnou školu, natož se účastnit odporných exkurzí. Z těchto důvodů bylo využito možnosti informačních center společnosti ČEZ realizovat prohlídku virtuálně prostřednictvím platformy MS Teams.
Povídání o principu výroby elektrické energie v jaderné elektrárně probíhalo ve virtuálním studiu vedeném zaměstnanci informačního centra. Získané informace pomůžou žákům si rozšířit své znalosti nabyté v hodinách fyziky.
 
     Fond Vysočiny