Ohlasy z Lázní Jánských aneb Školní lyžák

Ohlédnutí za lyžařským kurzem v Janských Lázních
Pravidelnému návštěvníku webových stránek naší školy, či rodičům ratolestí, které se zúčastnily lyžařského výcvikového kurzu jistě neunikly příspěvky, které stručně informovaly o jeho průběhu a každodenní náplni. Kurz je úspěšně za námi a je na místě ho stručně zhodnotit a sumarizovat. Je nasnadě, že hledisek pro hodnocení je pro tuto chvíli mnoho. Nejdůležitější pohled je samozřejmě ten ze strany dětí. Z reakcí, je zřejmé, že kurz splnil jejich očekávání. Podle ohlasů se nestihly moc nudit a hlavní cíl, tedy zalyžovat si a pracovat na technice jak lyžařů začátečníků, tak i pokročilých, byl splněn. Všichni lyžaři, ba i lyžařští elévové projeli hranami svých lyží celý areál Černé hory. Nejzdatnější družstvo zvládlo i přesun do areálu v Peci pod Sněžku pomocí Ski Tour. Dokonce i soutěže mimo sjezdové tratě v rámci družstev, které vznikly napříč oběma zúčastněnými školami i lyžařskými skupinami, byly hodnoceny kladně. Samozřejmě byly děti každý den večer za své počínání náležitě odměněny a nebyl snad nikdo, kdo by za celý týden nedostal sladký pamlsek, či maličkost na památku, nejen v podobě účastnické placky. A kdo nebyl odměněn v průběhu, na toho čekal revanš, jakým byl účastnický diplom, sušenka a upomínkový předmět poslední večer při hodnocení kurzu.
Přenesme se však nyní na hodnocení kurzu z pohledu zdravotníka. K tomu, aby děti byly spokojené a mohly prožívat celý kurz bez starostí a jak se říká na plno závisí na jejich aktuálním zdravotním stavu. Ani my jsme se nevyhnuli drobným zraněním v podobě naraženého malíčku, palce u ruky, které nesouvisely s přímým výcvikem na sjezdovce, dále zvýšeným teplotám, či bolestem v krku. Snahou však bylo vždy podobné peripetie co nejdříve odhalit a řešit tak, jak bylo v nastalé situaci nutné. V mnoha případech se podařilo uzdravit nemocného tak, že se mohl opět zařadit mezi aktivní lyžaře. Bohužel jsme zažili na vlastní kůži výjezd horské služby a rychlé záchranné pomoci, protože si charakter zranění, které opět nesouviselo s výcvikem na sjezdovce a jež se později ukázalo naštěstí jako naraženina, vyžádalo převoz do nemocnice. I když se z pohledu zdravotníka může tento kurz jevit jako náročný, je zřejmé, že se vždy jednalo o běžné zdravotní bolístky, se kterými se člověk může setkat v každodenním životě a ví, jak s nimi pracovat.
Zdravé a natěšené děti pak může svými znalostmi a dovednostmi provést po sjezdovkách lyžařský instruktor. Tito byli na kurzu tři a všichni se setkali se snaživými a pozornými lyžaři, kteří dbali v prvé řadě na bezpečnost svou a okolí, přičemž dle svých intencí vstřebávali rady a doporučení ke zlepšení své lyžařské techniky, k němuž přispělo i pravidelné pořizování videozáznamů jednotlivců při tzv. „jízdách na kameru“ a následné vyhodnocení v rámci večerního programu.
Do nabitého týdne se již nevešlo několik dalších plánovaných akcí formou pěších výletů a jiných aktivit, které skiareál nabízí. Vězte však, že již nyní pracujeme na formě příštího lyžařského kurzu a budeme se snažit, aby na jeho konci byly opět spokojené úsměvy na obou stranách barikády dětí a instruktorů.
 
Fotografie z LVK:
 
https://photos.app.goo.gl/a9Rkq9ePkzBFja3j7
 
 
 

 
 
     Fond Vysočiny