91 Oběhová soustava

Dne 22. 2. pracovali žáci 8. třídy podle materiálu číslo 091 s názvem Oběhová soustava. Žáci pracovali s textem, ze kterého vyhledávali různé informace, které pak zpracovali do přehledné tabulky. Pod mikroskopem zkoumali lidskou krev a její jednotlivé součásti. Dále jsme diskutovali o dárcovství krve, ale i o případných onemocněních krve.
 
     Fond Vysočiny