250 Homo sapiens

Dne 7.1. 2019 žáci 8. ročníku pracovali podle materiálu číslo 250 s názvem Homo sapiens. V hodinách přírodopisu probírali vývoj člověka. Na úvod shlédli krátké video o tom, co odlišuje člověka od ostatních živočichů. Poté měli za úkol popřemýšlet o tom, jak a čím se mohl lišit život člověka rozumného a neandrtálce. Po přečtení krátkého textu měli vyhledat v textu odpovědi na otázky a vytvořit mapu, kde se na území ČR vyskytovali neandrtálci spolu s homo sapiens. Pracovali metoou I.N.S.E.R.T a pětilístek.
 
     Fond Vysočiny