130 Viry

Dne 7.1. 2019  pracovali žáci 6. ročníku podle materiálu číslo 130 s názvem Viry. Žáci se v předchozí hodině přírodopisu seznámili s viry a v této hodině si učivo procvičili a upevnili. Shlédli video o množení virů a pak ve dvojicích odpovídali na otázky v pracovním listu. Informace, na které neznali odpověď, si vyhledali na internetu. Na závěr jsme diskutovali, jak se bránit proti virovým onemocněním.
 
     Fond Vysočiny