017 Skryté profese

Dne 26. 11. žáci 6. ročníku pracovali podle materiálu číslo 017 s názvem Skryté profese. Žáci 6. třídy se v rámci karierového poradenství v hodině pracovních činností seznamovali s různými profesemi. Na začátku hodiny žáci jmenovali různé profese, které znají a následně hledali další profese ukryté v osmisměrce. Na konci hodiny žáci diskutovali o náročnosti jednotlivých profesích.
 
     Fond Vysočiny