016 Poznávání temperamentu

Dne 12. 12. žáci 7. třídy pracovali podle materiálu číslo 016 s názvem Poznávání temperamentu. Přítomní žáci se v rámci karierového poradenství v hodině pracovních činností seznámili se čtyřmi základními typy temperamentu. Prostřednictvím vyplněného testu si žáci určili svůj převládající typ temperamentu a následně diskutovali o vlivu temperamentu na vykonávání určitých profesí.
 
     Fond Vysočiny