Návrhy rozpočtu na rok 2022

Školy-příspěvkové organizace jsou pro účely rozpočtové odpovědnosti veřejnou institucí. Jako takové sestavují od roku 2018 návrh rozpočtu na rozpočtový rok a dále střednědobý výhled rozpočtu na nejméně 2 další následující rozpočtové roky. Pak oba tyto návrhy zveřejní na svých internetových stránkách nebo jiným způsobem v místě obvyklém. 

Vyvěšeno dne 10. 11. 2021

Mgr. Zdeňka Pavlíčková, ředitelka
 
     Fond Vysočiny