Jak to bude ve škole od 13. září?

Vážení rodiče, milí žáci,
nový školní rok začal , máme za sebou nařízené  testování a podle aktuálního  rozhodnoutí obou ministerstev od 13 . září testovat školy NEMUSÍ.  Uvidíme, jak dlouho. Ostatní opatření zůstávájí v platnosti.
 
Jak to bude vypadat od 13. září ?
 
  • Roušky či respirátory ve společných prostorách školy (pro děti, pedagogy i přicházející osoby), nikoliv přímo ve třídách.
  • provoz školní jídelny jako v předchozím období (dezinfekce, rozestupy, zasedací  pořádek)
  • Do školy chodí pouze zdravý žák, změny zdravotní způsobilosti oznamuje zákonný zástupce třídnímu učiteli obvyklým způsobem
  • Vstup zákonných zástupců žáků do školy je povolen pouze v nejnutnějších případech a po domluvě s vedením školy s ochrannými prostředky.

 
Vedení školy                                                                                                                                                   Velký Beranov, 9. 9. 2021
 
     Fond Vysočiny