Jak dál? DŮLEŽITÉ INFORMACE

 
Vážení rodiče, milí žáci,
 
týden je pryč a kromě nádherných panoramat areálu školy zasypané sněhem se nic nemění...

Jak to bude vypadat v týdnu od 18.ledna 2021?

Prezenční výuka (ve škole): 1. a 2. třída podle platného rozvrhu na školní rok 2020/2021, roušky jsou POVINNÉ po celou dobu pobytu ve škole, výuky se účastní pouze zdraví žáci, změny zdravotního stavu hlásí zákonný zástupce obvyklým způsobem. Školní družina 1., 2. třída  v běžném provozu. 

Distanční výuka: 3. – 9. třída, pokračuje v povinném distančním vzdělávání podle platného online rozvrhu a týdenního plánu zveřejněného v pondělí v 11 hodin na webových stránkách školy.

Stále platí nabídka výpůjčky zařízení k realizaci distanční výuky ze školy. Pokud potřebujete, kontaktujte ředitelku školy.

Obědy mají žáci vzdělávající se distančně automaticky odhlášeny. Mají však nárok na odebírání oběda za obvyklou cenu, a to do vlastního jídlonosiče v době od 10,30 do 12,30. Mohou si obědy na tyto dny nejpozději den předem do 12 hodin přihlásit.  V těchto případech budou obědy vydávány u zadního vchodu do školní jídelny při dodržení všech hygienických pravidel. (roušky, rozestupy) Individuální změny je nutno řešit samostatně s vedoucí školní jídelny. 
 
Sledujte, prosím, školní webové stránky, které jsou jediným zdrojem informací o vývoji situace a organizaci výuky. Pokud budete mít dotazy, kontaktujte vedení školy. Děkujeme za pochopení této  situace a věříme, že ji společně ve zdraví zvládneme a vrátíme se k normálnímu způsobu výuky, jak to bude možné.
 
 
 
Velký Beranov, 18. 1. 2021                                                                                                   Zdeňka Pavlíčková, ředitelka školy
 
 
 
 
     Fond Vysočiny