Informace pro rodiče - jak bude probíhat výuka

Vážení rodiče,
 
na tomto místě https://www.zsvberanov.cz/ budeme pravidelně informovat o průběhu spolupráce se žáky a případných změnách nebo novinkách.
V rámci celé školy půjde o využívání webových stránek školy, doplněné někde mailovou komunikací.
Našim cílem je nezahltit žáky (a často také Vás) velkým množstvím úkolů, které bude pro některé žáky obtížné zvládat.
Zároveň chceme nabízet žákům dostatek studijních příležitostí. Pokud žáci vyslyší naši výzvu k převzetí zodpovědnosti, může pro ně tato zkušenost být velmi cenná do dalšího studia i života. Prosím podporujte je v tom, aby zodpovědnost přebírali.
Zadané úkoly na aktuální týden budou k dispozici na webových stránkách školy: https://www.zsvberanov.cz/ke_stazeni/domaci_vzdelavani_i_stupen, https://www.zsvberanov.cz/ke_stazeni/domaci_vzdelavani_ii_stupen
 
V případě nejasností lze kontaktovat jednotlivé učitele na jejich služebních emailových adresách: https://www.zsvberanov.cz/zakladni_skola/kontakty
 
Věříme, že se nám společně podaří složitou situaci využít co nejvíce ve prospěch našich žáků.
 
Mgr. Zdeňka Pavlíčková, ředitelka školy
 
Mgr. Renata Doležalová, zástupkyně ředitele
 
 
 

Informace pro rodiče - jak bude probíhat výuka

 
     Fond Vysočiny