Chystáte se k zápisu do 1. třídy ?

Kritéria přijímání dětí do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021

Řádný termín zápisu: 17. dubna 2020, 14, 00 – 18 ,00 hodin v budově Základní školy Velký Beranov. Zápis je závazný pro děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014.
Ve školním roce 2020/2021 bude  otevřena jedna třída prvního ročníku maximálně o počtu 30 žáků.
Přednostně budou přijati žáci podle následujících kritérií v daném pořadí:
1. Děti, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu základní školy.
2. Děti, kterým byl ředitelkou školy v minulém roce povolen odklad povinné školní docházky.
3. Děti, které mají sourozence, jenž je žákem školy.
4. Ostatní děti (například děti, které mají trvalý pobyt mimo spádový obvod  školy)
 
Pokud by nastala situace, že ředitelka školy nebude moci  v daném kritériu přijmout všechny děti, rozhodne o výběru k přijetí do stanoveného počtu los.
Den otevřených dveří v ZŠ – 2. dubna 2020
 
  • v dopoledních hodinách návštěvy z  mateřskch škol
  • 15.00  komentovaná prohlídka školy
  •  15.30  schůzka s rodiči budoucích prvňáků
Od 1. dubna 2020 budou na stránkách školy podklady k zápisu : Žádost o přijetí,
Žádost o odklad, Zápisní list.
 
Ve Velkém Beranově, 14. února  2020                                         Mgr. Zdeňka Pavlíčková
                                                                                                               Ředitelka školy
 
 
 
     Fond Vysočiny