Zahradní slavnost

29. 6. 2017 se konala akce, která je nedílnou součástí konce školního roku  u nás ve škole: Zahradní slavnost. Program byl obsáhlý. Prvňáci se stali čtenáři, zahráli a zazpívali žáci z hudebních kroužků, třeťáci zpívali, čtvrťáci tančili a rozloučili jsme se s deváťáky. V průběhu odpoledne na hřišti lákaly Crazy Bubbles a ve vestibulu zase výstava Klubu plastikových modelářů ve Velkém Beranově, na níž se pochlubili svými krásnými modely, za které získali nejedno ocenění nejen v Česku, ale i v zahraničí. Na takové akci nemohlo chybět bohaté  občerstvení. Návštěva byla pěkná a věříme, že jsme si dohromady užili pěkného odpoledne. Děkujeme všem, kteří se zahradní slavností pomohli a přejeme pěkné léto.
 
     Fond Vysočiny