Mediální gramotnost

Fotka, reklama, manipulace
Ve středu 12. června navštívila naši školu socioložka Andrea Průchová Hrůzová z Karlovy univerzity, aby žáky 9. ročníků provedla workshopem Fotka, reklama, manipulace, který připravila ve spolupráci s Centrem dokumentárních filmů v Jihlavě. Žáci se seznámili s vývojem fotografie a podrobně se spolu s lektorkou zabývali velice aktuálním tématem manipulace fotografií na sociálních sítích nebo v reklamách. 
 
 
     Fond Vysočiny