Exkurze v JE Dukovany

Ve čtvrtek 26. 4. navštívili žáci 8. a 9. třídy v rámci exkurze k učivu fyziky a zeměpisu jadernou elektrárnu Dukovany a vodní elektrárnu Dalešice. Prostřednictvím odborných průvodců byli žáci seznámeni s funkcí přečerpávací vodní elektrárny Dalešice a jejím významem pro rozvodnou síť. Byl nám též umožněn vstup do výrobních prostor elektrárny a žáci si tak mohli prohlédnout nejdůležitější komponenty vodní elektrárny – turbínu, generátor a přívodní potrubí. V jaderné elektrárně Dukovany byl žákům v místním informačním centru vysvětlen způsob uvolnění a využití jaderné energie a popsán postup její přeměny na energii elektrickou. Uskutečněním exkurze dostali žáci možnost si rozšířit své znalosti a ověřit si praktické využití jevů popisovaných ve výuce.
 
 
     Fond Vysočiny