Deváťáci a odpady

 
Deváťáci a odpady
Žáci 9.B v rámci výuky zeměpisu zhlédli film Oceán plastů. A protože je zajímalo, jak se zachází s plasty u nás v České republice, tak se ve čtvrtek 25.dubna vydali na třídící linku do Jihlavy – Hruškových Dvorů. Měli možnost si prohlédnout, co se děje s plasty a papírem, který se dává do žlutých a modrých popelnic. Viděli třídící linku i skladovací prostory a měli možnost se zeptat  na to, co je zajímalo. Pak jsme se příjemnou procházkou přesunuli na skládku odpadů na Henčov, kde končí odpad ze směsných popelnic. Zjistili, že spoustu věcí, které se ukládají na skládku ke konečnému uložení,  by ještě šlo třídit a zpracovat. 
 
 
 
     Fond Vysočiny