Archeologem na chvíli

Archeologem na chvíli
 
Žáci 6. třídy se ve středu 26. září 2018 vydali do jihlavského Muzea Vysočiny, kde absolvovali naučný pořad ABC archeologie. Nejdříve si vyslechli přednášku o tomto zajímavém, i když  mnohdy nelehkém povolání a dozvěděli se, jakým způsobem archeologové objevené předměty zkoumají. Druhá část programu byla zcela praktická. Na dva týmy našich šesťáků čekala improvizovaná archeologická naleziště s dobře ukrytými historickými předměty, které postupně nejen odkrývali, ale své objevy i pečlivě zkoumali, měřili, zakreslovali a popisovali do připravených záznamových archů. Na závěr proběhla konference, na které zástupci obou skupin představili své objevy.
 
 
 
 
     Fond Vysočiny