Adventní Drážďany

Dne 14. 12. se žáci osmých a deváté třídy vydali na jednodenní poznávací zájezd do Drážďan. Zájezd připravil a provázel nás jím opět pan Ing. Rudolf Kadlec, díky kterému jsme se mohli během poutavého vyprávění dozvědět o mnohých historických faktech spojených s touto německou metropolí. Za nepříjemného deště a sněžení jsme nejprve stanuli před loveckým zámkem Moritzburg, který je díky slavným scénám z natáčení české pohádky Tři oříšky pro Popelku častým turistickým cílem nejen českých turistů. Po návratu do centra Drážďan jsme v poměrně krátkém časovém sledu mohli obdivovat muzejní komplex Zwinger, drážďanskou Semper Oper, výhled z Brühlových teras a konečně i slavný kostel Frauenkirche, který byl za II. světové války kompletně zničen a posléze znovu zrekonstruován. Po tomto historickém okénku se již všichni těšili na závěrečný rozchod s možností nákupu vánočních dárků a suvenýrů.
 
 
     Fond Vysočiny